Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 
 

       

JUŻ DZIŚ WYBIERZ NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ

           

Prowadzimy zapisy
do klas pierwszych następujących
typów szkół:

 
punktor

  Społeczna Szkoła Podstawowa STO
 

    Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

    Przyjmujemy także uczniów do innych klas - I, IV, VI, VII (są wolne miejsca).

Podanie o przyjęcie do sp


punktor

  Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wyników egzaminów klas 8 oraz wyników na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów
(są wolne miejsca).

Podanie o przyjęcie do lo


Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły  tel. 87 5202418. Zapraszamy zainteresowanych uczniów i rodziców do odwiedzenia szkoły w dowolnym czasie.


  NASZA OFERTA:  

  • tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,

  • wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej, program nauki zgodny z wymaganiami MEN,

  • rozszerzony program nauki języka angielskiego, multimedialna pracownia językowa,

  • dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,

  • brak anonimowości uczniów – klasy liczą do 16 uczniów,

  • przyjazna, życzliwa atmosfera,

  • profesjonalna kadra, dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,

  • wysokie wyniki nauczania potwierdzone egzaminami zewnętrznymi i sukcesami w konkursach przedmiotowych,

  • bezpieczeństwo - system monitoringu wizyjnego,

  • bardzo dobra współpraca z rodzicami.

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku