Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 
 

O naszej szkole

Zgodnie z założeniami szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców. Ich kształt powinien zależeć od tworzących je ludzi: od możliwości uczniów, woli rodziców, koncepcji pedagogicznych nauczycieli.

Podstawowe wymagania, jakie sobie stawiamy to:

punktor mała grupa uczniów na zajęciach edukacyjnych,
punktor dobrze wykwalifikowani nauczyciele,
punktor osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą,
punktor współpraca z rodzicami,
punktor rozwój zdolności twórczych,
punktor zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
punktor dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny,
punktor szacunek dla ucznia,
punktor zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

Szkoła Społeczna STO w Olecku została założona staraniem nauczycieli i rodziców zrzeszonych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym w 1991 r. Wraz ze szkołą podstawową powstało liceum ogólnokształcące, które działało przez 5 lat. Od 1 września 1999 roku do zakończenia roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowało Społeczne Gimnazjum STO.

Obecnie absolwenci ośmioletniej Społecznej Szkoły Podstawowej STO mają możliwość kontynuowania nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Olecku, które reaktywowano w roku szkolnym  2010/2011.

Jesteśmy szkołą pracującą wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia placówki o charakterze elitarnym ze względu na jakość i poziom wykształcenia. Chcemy wyróżniać się spośród innych szkół tym, że angażujemy we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. Priorytetem są: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania oraz wychowania.

Rozwijamy kreatywność uczniów i nauczycieli, chcemy aby działalność naszej szkoły stanowiła innowację w ogólnym obrazie szkół. Dlatego też wzbogacamy ofertę zajęć obowiązkowych o przedmioty i zajęcia dodatkowe: dwa języki obce (angielski i niemiecki), zajęcia internetowe, wiedzę o kulturze (słowo o kulturze, sztuka, audiowizualność), ekspresje twórcze, rozwijające między innymi myślenie logiczne i koncentrację (gra w szachy), konkursy szkolne i lokalne organizowane przez naszych nauczycieli, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatrów, filharmonii, wycieczki dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze, biwaki, obozy.

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku, jako niepubliczna placówka, jest alternatywną placówką kształcenia dzieci i młodzieży, proponuje zatem bogatą ofertę edukacyjną, mając na celu wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Szkoła zapewnia uczniowi możliwość rozwijania w sobie "dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie".

Tworzenie dla dzieci i młodzieży dobrych warunków do wszechstronnej, rzetelnej nauki oraz walka o możliwość korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich - w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, prawidłowego rozwoju i wykształcenia, prawa do radości i uśmiechu - to sukcesywne urzeczywistnianie naszej misji.

Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. W roku 1999 Koło Terenowe STO nr 177 przekształciło się w Samodzielne Koło Terenowe nr 177 STO w Olecku, zostało zarejestrowane w sądzie i posiada osobowość prawną.
Prezesem koła jest obecnie Pan Jerzy Openchowski.

DYREKTORZY SZKOŁY

Jarosław Bańkowski 01.09.1991 - 28.01.1999
Anna Iwanowska 01.03.1999 - 19.11.2006
Katarzyna Werstak 20.11.2006 - 31.12.2009
Waldemar Snarski 01.01.2010 - 31.08.2020
Wojciech Słomkowski 01.09.2020 -               

Ostatnia aktualizacja:  

   

do góry

...

 Copyright © 2010-2021 Zespół Szkół STO w Olecku