Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 
 

...

...

O naszej szkole

Zgodnie z założeniami szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców. Ich kształt powinien zależeć od tworzących je ludzi: od możliwości uczniów, woli rodziców, koncepcji pedagogicznych nauczycieli. Podstawowe wymagania, jakie sobie stawiamy to:

punktor mała grupa uczniów na zajęciach edukacyjnych,
punktor dobrze wykwalifikowani nauczyciele,
punktor osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą,
punktor rozwój zdolności twórczych,
punktor zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
punktor dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny,
punktor szacunek dla ucznia,
punktor zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

Szkoła Społeczna STO w Olecku została założona staraniem nauczycieli i rodziców zrzeszonych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym w 1991 r. Wraz ze szkołą podstawową powstało liceum ogólnokształcące, które działało przez 5 pierwszych lat. Po długiej przerwie zostało ponownie uruchomione w roku szkolnym 2010/11.

Absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej mają możliwość kontynuowania nauki w Społecznym Gimnazjum STO w Olecku (rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku), a następnie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO.

Jesteśmy szkołą pracującą wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia placówki o charakterze elitarnym ze względu na jakość i poziom wykształcenia. Chcemy wyróżniać się spośród innych szkół tym, że angażujemy we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. Priorytetem są: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania oraz wychowania.

Rozwijamy kreatywność uczniów i nauczycieli, chcemy aby działalność naszej szkoły stanowiła innowację w ogólnym obrazie szkół. Dlatego też wzbogacamy ofertę zajęć obowiązkowych o przedmioty i zajęcia dodatkowe: dwa języki obce (angielski i niemiecki), zajęcia internetowe, wiedzę o kulturze (słowo o kulturze, sztuka, audiowizualność), ekspresje twórcze, rozwijające między innymi myślenie logiczne i koncentrację (gra w szachy), konkursy szkolne i lokalne organizowane przez naszych nauczycieli, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatrów, filharmonii, wycieczki dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze, biwaki, obozy.

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku, jako niepubliczna placówka, jest alternatywną placówką kształcenia dzieci i młodzieży, proponuje zatem bogatą ofertę edukacyjną, mając na celu wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Szkoła zapewnia uczniowi możliwość rozwijania w sobie "dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie".

Tworzenie dla dzieci i młodzieży dobrych warunków do wszechstronnej, rzetelnej nauki oraz walka o możliwość korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich - w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, prawidłowego rozwoju i wykształcenia, prawa do radości i uśmiechu - to sukcesywne urzeczywistnianie naszej misji.

Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. W roku 1999 Koło Terenowe STO nr 177 przekształciło się w Samodzielne Koło, zostało zarejestrowane w sądzie i posiada osobowość prawną. Prezesem koła jest Pani Jolanta Kalata.


Fragment artykułu Bogusława Marka Borawskiego
w "Tygodniku Oleckim" nr 41/769 - r. 2012

zobacz całość

(...) gdy dowiedziałem się, że w Olecku jest możliwość zapisania córki do Społecznego Liceum nie zastanawialiśmy się z nią nazbyt długo. I tej inwestycji nigdy nie żałowałem i nie będę żałował. Wiem, że wiele osób może się teraz na mnie obrazić, ale uważam, że jest to najlepsza olecka szkoła. W „Tygodniku Oleckim” od kilku miesięcy zamieszczamy jej reklamę. Z publikowanej tam tabeli można wyczytać, że wyniki gimnazjalnych egzaminów tzw. zewnętrznych są najwyższe ze wszystkich szkół w Olecku, wyższe od średnich w województwie i wyższe od średniej krajowej. W przypadku języków niemieckiego i angielskiego są w granicach najwyższych możliwych do uzyskania.

Córka zdała maturę w społecznym ogólniaku i postanowiła iść na studia medyczne. Nie dostała się z powodu braku miejsc. Znajomość angielskiego, którego uczyła się właśnie w „społeczniaku” pozwoliła jej jednak ukończyć takie studia w USA i teraz tam miesza i tam pracuje. Czyli inwestycja się udała. Czego i Państwu życzę.

Dlatego zawsze będę tę szkołę wspierał i będę wdzięczny jej nauczycielom. Zawsze z tą szkołą będzie mnie łączyła emocjonalna więź. Bo widzę i obserwuję, że tak jak w harcerstwie, atmosfera odmienia uczące się tam dzieci. Z niedouczonego robi co najmniej przeciętnego ucznia. Przeciętnym daje wiedzę szerszą, a wybitnym pozwala na rozwój. To jest zasługa, przede wszystkim nauczycieli, ale i małych klas oraz indywidualnego podejścia do ucznia.

W tej szkole nie ma korepetycji, bo jeżeli uczeń czegoś nie umie, to nauczyciel ma obowiązek go tego nauczyć tak by zrozumiał. Jeżeli jednak uczniowie potrzebują korepetycji, to dotyczy to wiedzy wybitnej i daleko przekraczającej program nauczania.

Nie wiem, czy szkoła ta jest droga? Pamiętam, że gdy musiałem płacić za naukę córki, to nie było mi wcale lekko. Ale przecież nawet jeśli tych pieniędzy uzbieram dużo, to i tak ich ze sobą na drugą stronę nie wezmę? W każdym bądź razie od kosztów nauki w tej szkole należ sobie od razu odpisać wydatek na korepetycje. Jak rozmawiałem ze znajomymi jest to miesięcznie porównywalna kwota z czesnym w społecznej.

W co więc inwestować jak nie we własne dzieci?

Z poważaniem B. Marek Borawski


Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku