Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 
 


 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO


     O egzaminie maturalnym

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019
 2. absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018
 3. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 4. absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018
 5. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 6. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 7. osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Informacja dla absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014, oraz absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 (niezależnie od tego, czy przystępowali już do egzaminu maturalnego, czy nie), jest dostępna tutaj

 • Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

 • Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?
 • Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?
 • Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?
 • Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?
 • Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?‎
 • Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2019 r.?
 • Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?
 • Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?
 • Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?
 • Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?
 • Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?
 • Jakie materiały o egzaminie w "nowej" formule są juz dostępne?

  Na te pytania odpowiedź jest tutaj.

 

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku