Olecka młodzież oddała hołd...

zaloba08.jpg
zaloba08