Wycieczka dydaktyczna

Wylęgarnia ryb w Doliwach

W poniedziałek 9 grudnia br. uczniowie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku biorący udział w projekcie

 "Hoduję – obserwuję, rozumiem, wiem"

uczestniczyli w wycieczce do wylęgarni ryb w Doliwach. Jest to ośrodek należący do Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, które gospodaruje na 55 jeziorach i prowadzi działalność na terenie powiatu oleckiego, gołdapskiego, ełckiego i suwalskiego. Po wylęgarni oprowadzał nas i opowiadał o gospodarce zarybieniowej Pan dyrektor zakładu Paweł Matyjewicz. Wylęgarnia ryb , to ośrodek rybacki z zespołem urządzeń technicznych kontrolujących dopływem i kontrolą jakości wody, w którym prowadzi się w warunkach pełnej kontroli rozwój zarodkowy ryb oraz ich wychów przez okres kilku pierwszych tygodni życia. Pozyskany w ten sposób materiał zarybieniowy czyli narybek służy do zarybiania rzek i jezior.

Serdecznie dziękujemy:

  • Panu dyrektorowi Pawłowi Matyjewiczowi za zapoznanie nas z problematyką gospodarki rybackiej,

  • a także Panu Markowi Żylińskiemu i Pani Marcie Romotowskiej za pomoc w zorganizawaniu przejazdu młodzieży.

wyl_ryb01.jpg
wyl_ryb01
wyl_ryb02.jpg
wyl_ryb02
wyl_ryb03.jpg
wyl_ryb03
wyl_ryb04.jpg
wyl_ryb04
wyl_ryb05.jpg
wyl_ryb05
wyl_ryb06.jpg
wyl_ryb06
wyl_ryb07.jpg
wyl_ryb07
wyl_ryb08.jpg
wyl_ryb08
wyl_ryb09.jpg
wyl_ryb09
wyl_ryb10.jpg
wyl_ryb10
wyl_ryb11.jpg
wyl_ryb11
wyl_ryb12.jpg
wyl_ryb12
wyl_ryb13.jpg
wyl_ryb13
wyl_ryb14.jpg
wyl_ryb14
wyl_ryb15.jpg
wyl_ryb15
wyl_ryb16.jpg
wyl_ryb16
wyl_ryb17.jpg
wyl_ryb17
wyl_ryb18.jpg
wyl_ryb18
wyl_ryb19.jpg
wyl_ryb19
wyl_ryb20.jpg
wyl_ryb20
wyl_ryb21.jpg
wyl_ryb21
wyl_ryb22.jpg
wyl_ryb22
wyl_ryb23.jpg
wyl_ryb23
wyl_ryb24.jpg
wyl_ryb24
wyl_ryb25.jpg
wyl_ryb25