Powiatowy Konkurs Poetycko - Muzyczny Jana Pawła II

Jan Paweł II – Karol Wojtyła to wielki Polak, co do tego stwierdzenia nie ma wątpliwości. Co jednak sprawiło, że człowiek ten stał się
przewodnikiem duchowym tylu ludzi, wzorem i autorytetem, cenionym twórcą? Dlaczego został nazwany Janem Pawłem Wielkim?
Większość z nas nie ma wątpliwości, odpowiadając na te pytania. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że to nasz rodak, przez tyle
pięknych, ale i trudnych lat pontyfikatu, zasiadał na Stolicy Piotrowej. Całym swym życiem, postawą, działaniami, skromnością i olbrzymim
urokiem osobistym, który towarzyszył najważniejszym sprawom, zjednał sobie szacunek i miłość wszystkich, nie tylko chrześcijan.

Bardzo ważną rolę w życiu Karola Wojtyły a później Jana Pawła II odegrała jego twórczość literacka. Choć jako papież prawie
zupełnie zrezygnował z poezji i dramatu na rzecz pism filozoficznych, etycznych i religijnych, to przecież wcześniej
stworzył wiele utworów poetyckich i dramatycznych, którymi zasłynął jako twórca.

Organizatorem konkursu po raz ósmy było Gimnazjum w Wieliczkach. Nasze Społeczne Gimnazjum STO
reprezentowały uczennice klasy I - Sabina De Sena i Julia Strzyżewska. Do konkursu przygotowała ich Pani Katarzyna Werstak.
Dziękujemy!

recyt_jp2.01.jpg
recyt_jp2.01
recyt_jp2.02.jpg
recyt_jp2.02
recyt_jp2.03.jpg
recyt_jp2.03
recyt_jp2.04.jpg
recyt_jp2.04
recyt_jp2.05.jpg
recyt_jp2.05
recyt_jp2.06.jpg
recyt_jp2.06
recyt_jp2.07.jpg
recyt_jp2.07
recyt_jp2.08.jpg
recyt_jp2.08
recyt_jp2.09.jpg
recyt_jp2.09
recyt_jp2.10.jpg
recyt_jp2.10
recyt_jp2.11.jpg
recyt_jp2.11
recyt_jp2.12.jpg
recyt_jp2.12