Powiatowy Konkurs Poetycko - Muzyczny Jana Pawła II

recyt_jp2.09.jpg
recyt_jp2.09