Powiatowy Konkurs Poetycko - Muzyczny Jana Pawła II

recyt_jp2.05.jpg
recyt_jp2.05