Najlepsi z najlepszych

W roku szkolnym 2016/2017 stypendium Prezesa Rady Ministrów w naszym województwie otrzymało 160 uczniów. Musieli oni spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: uzyskać promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Akty przyznania stypendiów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, we wtorek (15 listopada br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wręczyli Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

Wśród wyróżnionych znalazł sie uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcacego STO w Olecku Krzesimir Grajewski.

Na uroczystość wraz ze stypendystami przybyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, opowiedzieli również o pasjach i zainteresowaniach. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, gratulując uczniom osiągniętych sukcesów, podziękował nauczycielom za pracę, a rodzicom za wspieranie dzieci w realizacji ich marzeń.

Krzesimir wystąpił z powodzeniem przed znamienitą publicznością prezentując na saksofonie kompozycję zatytułowaną "Karuzela". Gratulujemy Krzesimirowi oraz jego Rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów.

01.jpg
01
02.jpg
02
03.jpg
03
04.jpg
04
05.jpg
05
06.jpg
06
07.jpg
07
08.jpg
08
09.jpg
09
10.jpg
10
11.jpg
11
12.jpg
12
13.jpg
13
14.jpg
14
15.jpg
15
16.jpg
16
17.jpg
17
18.jpg
18
19.jpg
19
20.jpg
20
21.jpg
21
22.jpg
22
23.jpg
23
24.jpg
24
25.jpg
25
26.jpg
26
27.jpg
27
28.jpg
28