Rodzice szkole

Zgodnie z założeniami szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność
i poddane nadzorowi rodziców. Ich kształt powinien zależeć od tworzących je ludzi: uczniów, rodziców, nauczycieli.
O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły.
 Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.

Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom, Uczniom i Przyjaciołom szkoły, którzy przyłączyli się do wspólnej inicjatywy
poprawy warunków bezpieczeństwa i estetyki naszej szkoły 
oraz wsparli finansowo i swoim udziałem prace remontowe na posesji szkoły.

                                                                                                                                                 Waldemar Snarski
                                                                                                                                                   dyrektor

remont01.jpg
remont01
remont02.jpg
remont02
remont03.jpg
remont03
remont04.jpg
remont04
remont05.jpg
remont05
remont06.jpg
remont06
remont07.jpg
remont07
remont08.jpg
remont08
remont09.jpg
remont09
remont10.jpg
remont10
remont11.jpg
remont11
remont12.jpg
remont12
remont13.jpg
remont13
remont14.jpg
remont14
remont15.jpg
remont15
remont16.jpg
remont16
remont17.jpg
remont17
remont18.jpg
remont18