Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 

       

 

Wycieczka dydaktyczna do Puszczy Boreckiej

Fotoreportaż Magdaleny Essel (klasa III SG)

W dniu 30 kwietnia 2012 roku (poniedziałek)  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Puszczy Boreckiej.

Młodzież poznała niezwykle cenny przyrodniczo zakątek naszego regionu, zapoznała się z osobliwościami przyrody oraz spotkała z leśnikiem. Dzięki Panu z nadleśnictwa mogliśmy wjechać do obszaru zamkniętego i obejrzeć skutki działalności bobrów i zrekonstruowane cmentarzysko jaćwieskie z II-IV wieku.

Bardzo ciekawie o bogactwie puszczy opowiadała  Pani Elżbieta Milewska - nauczycielka biologii z LO w Olecku, natomiast nad bezpieczeństwem uczniów czuwały Panie Elżbieta Tumiel i Katarzyna Werstak.

Na zakończenie wycieczki zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Fotoreportaż Magdaleny Essel (klasa III SG)

 
Puszcza Borecka leży w północno-wschodniej części Polski, na obrzeżach Pojezierza Ełckiego. Swoją nazwę puszcza zawdzięcza pobliskiej miejscowości Borki. Na terenie Puszczy Boreckiej budowano pierwsze ludzkie osady mniej więcej w czasach Jaćwingów i Prusów.

Puszcza Borecka swoje aktualne granice zyskała około XVII wieku. W tym czasie wymieniono pierwotny drzewostan złożony z wielu gatunków, a tereny puszczy zostały zdominowane przez monokultury świerkowe. Niestety na przełomie XVIII i XIX wieku Puszczę Borecką zaatakowała plaga brudnicy mniszki i większość drzew uległa zniszczeniu. Dzisiejszy wygląd Puszczy Boreckiej jest efektem samoodnawiania się ekosystemów wskutek tych wydarzeń. Współcześnie Puszcza Borecka to obszar równy 230 km2. Większość terenów porastają lasy – grądy w centralnej i zachodniej części oraz bory na południu i na wschodzie. Wzdłuż cieków wodnych widać wąskie pasy łęgowe, a przy jeziorze Pilwąg, Łaźno i Szkwałk Wielki rosną olsy. Wszystkie lasy Puszczy Boreckiej są wysokopienne, z bogatym poszyciem i runem.

Puszcza Borecka jest też znana ze swoich rozległych torfowisk, licznych źródlisk i jezior polodowcowych. Do największych jezior zalicza się Łaźno, Szkwałk Wielki, Litygajno oraz Pilwąg. Łaźno ma powierzchnię ponad 562 hektarów, a najmniejsze z tych jezior, Pilwąg, zajmuje obszar ponad 135 ha. W Puszczy Boreckiej jest również rozbudowana sieć rzeczna, a największą z rzek jest Czarna Struga. Puszcza Borecka zajmuje wysokie wzgórza: Górę Lipową (ponad 223 metry wysokości), Górę Gęsią (205,4 m) i Diablą Górę (200 metrów).

Jako że Puszcza Borecka może się pochwalić szczególnie cenną przyrodą, niektóre jej fragmenty objęto ochroną rezerwatową. Rezerwat Borki to lasy zajmujące 232 hektary, o wielopiętrowych drzewostanach liczących sobie ponad 100 lat. Wśród gatunków drzew dominują świerki, graby, dęby, jesiony i lipy. Rezerwat Mazury to obszar wodno-leśny, na terenie którego żyją rzadkie gatunki ptaków wodnych. Rezerwat Lipowy Jar zajmuje obszar wokół jeziora Pilwąg, a rezerwat Wyspa Lipowa to ostoja cennej flory i obszar gniazdowania ptaków wodnych. Na terenie Puszczy Boreckiej żyją też lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, piżmaki, rysie i wilki, ale największą popularnością wśród turystów bez wątpienia cieszy się żyjący na wolności żubr, którego można oglądać z platformy widokowej.

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku