Bezpieczne ferie 2014

Spotkanie z policjantami


16 stycznia oleccy policjanci realizowali w naszej szkole działania prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie 2014”. Celem głównym podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zarówno w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

W naszym województwie ferie zimowe potrwają od 27 stycznia do 9 lutego. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrzegali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są dzieci podczas ferii oraz sposobach ich przeciwdziałania. W trakcie realizowanych działań istnieje możliwość przeprowadzenia przez Policję kontroli przed wyruszeniem w trasę autobusów wiozących dzieci na zorganizowany wypoczynek. W czasie ferii zwiększona liczba funkcjonariuszy kontrolować będzie miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca stwarzające zagrożenia dla przebywających tam dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowej i obchodowej policjanci będą kontrolować miejsca zagrożone w celu niedopuszczenia do przypadków łamania prawa przez dzieci i młodzież oraz nieszczęśliwych wypadków.

01.jpg
01
02.jpg
02
03.jpg
03
04.jpg
04