Święto 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Tradycją stało się już, że co roku nasza szkoła zbiera się na majowej uroczystości.
W patriotycznym uniesieniu wysłuchaliśmy programu upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia w roku 1791 przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.

Naszą radość wypełnił program w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowany przez Panią Krystynę Baluta.

konst01.jpg
konst01
konst03.jpg
konst03
konst04.jpg
konst04
konst05.jpg
konst05
konst06.jpg
konst06
konst07.jpg
konst07
konst08.jpg
konst08
konst09.jpg
konst09