Zespół Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Młynowa 8, tel/fax 87 5202418,
REGON 51095990800023, NIP 8471440636,

zssto-olecko@wp.pl

...

          

 

       

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W-MKO

Uczniowie Społecznego Gimnazjum STO odnosili od lat liczne sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Są to wspólne sukcesy uczniów i ich opiekunów. Zachęcenie uczniów do dodatkowej pracy i wysiłku oraz otwarcie przed nimi możliwości rozwoju talentów sprawia nauczycielom szczególną satysfakcję.

Z wielką satysfakcją i radością przyjęliśmy opublikowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie wyniki tegorocznych konkursów.

Zuzanna Adamska
- uczennica klasy III Społecznego Gimnazjum STO w Olecku

ort03.jpg

została

- laureatką konkursu z języka polskiego

- finalistką konkursu z historii

Serdecznie gratulujemy Uczennicy, jej Nauczycielom
Paniom Marioli Pezowicz (język polski) i Izabeli Sobolewskiej (historia) oraz Mamie - Pani Danucie Adamskiej, która pomagała Zuzannie w przygotowaniu do konkursów.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w  gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Są też zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Aktualnie online:
Ostatnia aktualizacja:  
Administrator

   

do góry

...

 Copyright © 2010 Zespół Szkół STO w Olecku