Sukces młodych matematyków

10 czerwca br. w sali widowiskowej ROK "Mazury Garbate" odbyło się podsumowanie tegorocznej
XXIII edycji  Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny
.

Wśród najlepszych matematyków naszego powiatu znaleźli się nasi uczniowie. Najlepszy wynik w powiecie i 2. w regionie uzyskał w kategorii Maluch ucz. klasy III SSP STO
Bartosz Wołyniec. W gronie uczniów wyróżnionych znalazły się też jego koleżanki i kolega z klasy: Natasza Wiszniewska, Anna Kowalewska i Oliwier Grajewski.
Wyróżnienie otrzymał też Krzesimir Grajewski z klasy II Społecznego Gimnazjum STO w kategorii Kadet.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy i książki od organizatorów, a także nagrody ufundowane i wręczone przez Panią Jolantę Kalata - Prezesa SKT nr 177 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Olecku. Uroczystość uświetnił występ uczniów oleckiej Szkoły Muzycznej.

Nagrodzonym uczniom, ich nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

kangur01.JPG
kangur01
kangur02.JPG
kangur02
kangur03.JPG
kangur03
kangur04.JPG
kangur04
kangur05.JPG
kangur05
kangur06.JPG
kangur06
kangur07.JPG
kangur07
kangur08.JPG
kangur08
kangur09.JPG
kangur09
kangur10.JPG
kangur10
kangur11.JPG
kangur11
kangur12.JPG
kangur12
kangur13.JPG
kangur13
kangur14.JPG
kangur14
kangur15.JPG
kangur15
kangur16.JPG
kangur16

Więcej informacji i zdjęć na stronie www.olecko.wm.pl

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:
Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy I i II gimnazjów;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.