W krainie cisa

Młodzież "społecznej" realizuje pod kierunkiem Pani Elżbiety Orlik-Gogacz edukacyjny projekt ekologiczny "W krainie cisa".
Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z najbogatszym skupiskiem cisa na Mazurach oraz zasadami funkcjonowania naturalnego ekosystemu oraz uświadomienie młodzieży roli rezerwatów przyrody jako form ochrony środowiska.

W poniedziałek 26 maja br. udaliśmy się na zajęcia terenowe do Cisowego Jaru - rezerwatu przyrody, w którym znajduje się największe skupisko cisa na Mazurach. Zajęcia prowadził Pan Piotr Wydra z Nadleśnictwa Olecko - leśnik, znawca i miłośnik lasu, który przybliżył młodzieży istotę i historię rezerwatu, opisywał konfigurację terenu (wąwóz, zagłębienia bezodpływowe, strumienie zasilane źródłami u podnóża zbocza), uświadamiał uczniom funkcje jaką pełnią rośliny oraz prezentował okazy cisa.

Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się uczniom w kolejnych zajęciach na łonie przyrody i staną się wstępem do narodzin pasji i emocjonalnego stosunku do ekologii.

Serdecznie dziękujemy Panu Nadleśniczemu Zbigniewowi Poniatowskiemu za wsparcie w realizacji projektu, Panu Piotrowi Wydra za pełne pasji opowiadanie o lesie i przeprowadzenie zajęć terenowych w rezerwacie przyrody, Pani Marcie Romotowskiej (WTZ) za pomoc w zorganizowaniu przejazdu młodzieży.

eko001.JPG
eko001
eko002.JPG
eko002
eko003.JPG
eko003
eko004.JPG
eko004
eko005.JPG
eko005
eko006.JPG
eko006
eko007.JPG
eko007
eko008.JPG
eko008
eko009.JPG
eko009
eko010.JPG
eko010
eko011.JPG
eko011
eko012.JPG
eko012
eko013.JPG
eko013
eko014.JPG
eko014
eko015.JPG
eko015
eko016.JPG
eko016
eko017.JPG
eko017
eko018.JPG
eko018
eko019.JPG
eko019
eko020.JPG
eko020
eko021.JPG
eko021
eko022.JPG
eko022
eko023.JPG
eko023
eko024.JPG
eko024
eko025.JPG
eko025
eko026.JPG
eko026
eko027.JPG
eko027
eko028.JPG
eko028
eko029.JPG
eko029
eko030.JPG
eko030
eko031.JPG
eko031
eko032.JPG
eko032
eko033.JPG
eko033
eko034.JPG
eko034
eko035.JPG
eko035
eko036.JPG
eko036
eko037.JPG
eko037
eko038.JPG
eko038
eko039.JPG
eko039
eko040.JPG
eko040
eko041.JPG
eko041
eko042.JPG
eko042
eko043.JPG
eko043
eko044.JPG
eko044
eko045.JPG
eko045
eko046.JPG
eko046
eko047.JPG
eko047
eko048.JPG
eko048
eko049.JPG
eko049
eko050.JPG
eko050
eko051.JPG
eko051
eko052.JPG
eko052
eko053.JPG
eko053
eko054.JPG
eko054
eko055.JPG
eko055
eko056.JPG
eko056
eko057.JPG
eko057
eko058.JPG
eko058
eko059.JPG
eko059
eko060.JPG
eko060
eko061.JPG
eko061
eko062.JPG
eko062
eko063.JPG
eko063
eko064.JPG
eko064
eko065.JPG
eko065
eko066.JPG
eko066

Foto: Waldemar Snarski


Rezerwat utworzony został dla ochrony krańcowego stanowiska cisa (Taxus baccata) leżącego na północno – wschodniej granicy jego zasięgu. Jest to najbogatsze tego gatunku skupisko na Mazurach. Cis podlega tu ochronie od 1937 r.

Rezerwat przyrody Cisowy Jar utworzony został w 1959 roku na obszarze Nadleśnictwa Olecko w gminie Kowale Oleckie, ma powierzchnię 10,68 ha.

Teren rezerwatu to głęboki wąwóz, jeden z kilku wciętych we wzgórza zwane „Guzem" (256 metrów n.p.m.). Leży między Szeszkami a Wężewem, na zachód od stacji kolejowej Kowale Oleckie. Bogata konfiguracja tutejszego terenu powoduje występowanie maleńkich zagłębień bezodpływowych wypełnionych wodą, lokalnie zabagnionych, oraz licznych strumieni o znacznych spadkach. Cisowy Jar jest największym i najdłuższym wąwozem na terenie Wzgórz Szeskich. Jego długość wynosi 1000 m, a głębokość dochodzi do 30 m, natomiast szerokość mierzona między krawędziami sięga od 100 do 300 metrów. Zbocza wąwozu są bardzo strome. Dnem płynie strumień zasilany źródłami znajdującymi się w wielu miejscach u podnóży zbocza. W czasie suszy źródła wysychają i przepływ ustaje.

Rezerwat zajmuje nieco ponad 10 hektarów, prawie w całości porośniętych lasem. W 1965 r. stwierdzono w rezerwacie i bezpośrednim sąsiedztwie jego granic 1392 okazy cisu. W roku 2003 było tu 36 roślin tego gatunku. Większość to egzemplarze bardzo małe o wysokości 10-15 cm. Kilkanaście osiąga wysokość 2-3 m, ale są one przygłuszone przez zwarty drzewostan. Największy cis jest jednak poza zasięgiem rezerwatu, ok. 250 metrów na zachód od jego granicy. Wysokość drzewa wynosi około 7 metrów, zaś obwód 110 cm. Łatwo je dostrzec, ponieważ, jak na pomnik przyrody przystało, jest otoczony barierką. Jego obecność w tym miejscy świadczy o tym, że dawniej cis występował również poza granicą rezerwatu.

Przy wschodniej granicy rezerwatu znajdują się, ledwie już zauważalne, wały ziemne, pozostałości po grodzisku z okresu, kiedy ziemie te zamieszkiwali Jaćwingowie. Okoliczni mieszkańcy grodzisko nazywali "Stary Szaniec".