Akwarium

W naszej szkole prowadzony był tej jesieni projekt edukacji ekologicznej Hoduję – obserwuję, rozumiem, wiem.
W projekcie brało udział 20 uczniów naszej szkoły. Pomysłodawcą i opiekunem projektu była Pani Elżbieta Orlik-Gogacz.

Cele i zamierzone efekty ekologiczne zostały osiągnięte. Na realizacji zadania skorzystali przede wszystkim jej uczestnicy, czyli uczniowie. Zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą
hodowli ryb, funkcjonowania gospodarstw i stawów rybackich. Uczniowie poznali też działania człowieka wspomagające funkcjonowanie naturalnych ekosystemów poprzez prowadzenie
gospodarstw i stawów rybackich oraz zarybianie rzek i jezior.

Efektem tych działań jest założenie w szkole hodowli ryb. Po zakupieniu akwarium wraz z wyposażeniem młodzież je urządziła, a następnie wpuszczono pierwsze ryby - pyszczaki.
Głównymi opiekunami akwarium zostali najbardziej zaangażowani w przedsięwzięcie uczniowie klasy I Społecznego Gimnazjum STO - Wiktor, Filip i Asia.
Nad akwarium prowadzona jest gazetka o projekcie, na której znalazły się również informacje o źródłach finansowania tego projektu
poprzez ełckie Centrum Edukacji Ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

                     

akwa01.jpg
akwa01
akwa02.jpg
akwa02
akwa03.jpg
akwa03
akwa04.jpg
akwa04
akwa05.jpg
akwa05
akwa06.jpg
akwa06
akwa07.jpg
akwa07
akwa08.jpg
akwa08
akwa09.jpg
akwa09
akwa10.jpg
akwa10
akwa11.jpg
akwa11
akwa12.jpg
akwa12
akwa13.jpg
akwa13
akwa14.jpg
akwa14
akwa15.jpg
akwa15
akwa16.jpg
akwa16
akwa17.jpg
akwa17
akwa18.jpg
akwa18
akwa19.jpg
akwa19
akwa20.jpg
akwa20