Narodowe Święto Niepodległości

8 listopada br. w Szkole Społecznej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem pełnej wersji „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Następnie nauczyciel historii Dariusz Nalewajko wygłosił wykład na temat sytuacji historyczno-politycznej, która doprowadziła do odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy III i VI zaprezentowali wiersze i piosenki patriotyczne.

W dalszej części odbyło się ślubowanie „pierwszoklasistów” i nowych uczniów, którzy dołączyli do naszej społeczności. Po ślubowaniu zostali oni pasowani na uczniów szkoły społecznej i otrzymali listy gratulacyjne od Prezesa STO Zygmunta Puchalskiego i dyrektora szkoły. Na zakończenie apelu Dyrektor szkoły Waldemar Snarski rozdał wszystkim zgromadzonym opaski odblaskowe podnoszące bezpieczeństwo uczniów na drodze i zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.

1.jpg
1
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4
5.jpg
5
6.jpg
6
7.jpg
7
8.jpg
8
9.jpg
9
10.jpg
10
11.jpg
11
12.jpg
12
13.jpg
13
14.jpg
14
15.jpg
15
16.jpg
16
17.jpg
17
18.jpg
18
19.jpg
19
20.jpg
20
21.jpg
21
22.jpg
22

ROTA ŚLUBOWANIA

My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół STO w Olecku, w obecności dyrektora, nauczycieli i kolegów, ślubujemy:

• rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,

• osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,

• zdobywać nowe umiejętności,

• wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,

• przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,

• szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,

• kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi,

• szanować tradycję i dobre imię Szkoły Społecznej, do której społeczności należymy od tej chwili.

 Ślubujemy!